[R-pkg-devel] Problem with building with libcurl on Windows

Janssen-10, R.R.E. (Roel) R@R@E@J@n@@en-10 @end|ng |rom umcutrecht@n|
Tue Apr 13 14:09:50 CEST 2021


Could it be that "-lcrypt32" is missing in the compile command?
If so, how can I conditionally include it for Windows 32-bit builds?

________________________________
From: R-package-devel <r-package-devel-bounces using r-project.org> on behalf of Janssen-10, R.R.E. (Roel) <R.R.E.Janssen-10 using umcutrecht.nl>
Sent: Friday, April 9, 2021 10:26:52 AM
To: r-package-devel using r-project.org
Subject: [R-pkg-devel] Problem with building with libcurl on Windows

Dear all,


The package I've tried to submit uses HTSlib, which in turn uses libcurl.  >From the build logs, I think there is a version mismatch, or configuration problem with libcurl:

https://win-builder.r-project.org/incoming_pretest/USCDtools_0.0.1_20210409_093124/Windows/00install.out

The problem seems to boil down to:
<https://win-builder.r-project.org/incoming_pretest/USCDtools_0.0.1_20210409_093124/Windows/00install.out>

undefined reference to `_imp__CertEnumCertificatesInStore using 8'

Can I do anything about it in my package?

Kind regards,
Roel Janssen


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:9}}More information about the R-package-devel mailing list