[R-pkg-devel] Problem with building with libcurl on Windows

Janssen-10, R.R.E. (Roel) R@R@E@J@n@@en-10 @end|ng |rom umcutrecht@n|
Fri Apr 9 10:26:52 CEST 2021


Dear all,


The package I've tried to submit uses HTSlib, which in turn uses libcurl.  >From the build logs, I think there is a version mismatch, or configuration problem with libcurl:

https://win-builder.r-project.org/incoming_pretest/USCDtools_0.0.1_20210409_093124/Windows/00install.out

The problem seems to boil down to:
<https://win-builder.r-project.org/incoming_pretest/USCDtools_0.0.1_20210409_093124/Windows/00install.out>

undefined reference to `_imp__CertEnumCertificatesInStore using 8'

Can I do anything about it in my package?

Kind regards,
Roel Janssen


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:14}}More information about the R-package-devel mailing list