[Bioc-devel] XNAString landing page

Plucinska, Marianna m@r|@nn@@p|uc|n@k@ @end|ng |rom roche@com
Mon May 17 16:55:22 CEST 2021


Hi,
I am the maintainer of the XNAString package, which is accepted for the
next release.

I've noticed that the landing page
<https://bioconductor.org/packages/XNAString> for my package is not
availible. Is any action needed from my site to make it available?

Best regards,
Marianna

-- 
*Marianna Plucinska*

IT Professional - Data Science / Bioinformatics

Roche Polska Sp. z o.o.
Roche Global IT Solution Centre
ul. Baraniaka 88D
61-131 Poznań
Poland

Phone: +48 514 608 680
Email: marianna.plucinska using roche.com

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy*XIII Wydział GospodarczyKRS 118292NIP 522-00-14-461wysokość kapitału
zakładowego 25 000 000 złInformacja o poufności:* Treść tej wiadomości
zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Jeżeli nie jesteście
Państwo jej adresatem, bądź otrzymaliście ją przez pomyłkę, prosimy o
powiadomienie o tym nadawcy oraz trwałe jej usunięcie. Wszelkie
nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w tej wiadomości jest
zabronione.

*Confidentiality Note: *This message is intended only for the use of the
named recipient(s) and may contain confidential and/or proprietary
information. If you are not the intended recipient, please contact the
sender and delete this message. Any unauthorized use of the information
contained in this message is prohibited.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the Bioc-devel mailing list