[Bioc-devel] XNAString landing page

Kern, Lori Lor|@Shepherd @end|ng |rom Ro@we||P@rk@org
Mon May 17 17:34:11 CEST 2021


Thank you for letting us know. The issue appears to be on our end. We are investigating and hope to have it resolved shortly.  There is nothing additional you need to do.

Cheers


Lori Shepherd

Bioconductor Core Team

Roswell Park Comprehensive Cancer Center

Department of Biostatistics & Bioinformatics

Elm & Carlton Streets

Buffalo, New York 14263

________________________________
From: Bioc-devel <bioc-devel-bounces using r-project.org> on behalf of Plucinska, Marianna via Bioc-devel <bioc-devel using r-project.org>
Sent: Monday, May 17, 2021 10:55 AM
To: bioc-devel using r-project.org <bioc-devel using r-project.org>
Subject: [Bioc-devel] XNAString landing page

Hi,
I am the maintainer of the XNAString package, which is accepted for the
next release.

I've noticed that the landing page
<https://secure-web.cisco.com/1vKwoUKZpPl4Rs0N5krtVpNKC2SK6uCl89ivIPdkZXqPV9r8sstBABz5k4JwPokprHggd7ZXyWZFlfxA0Mjm_8srjPFDbjG19W5BX4Ij94G36pXyclIH2LSj9PRh93tNcXUxotKqUiI28FCTintSz63gf9rNNIzoNhCkoopa3---zjuydfgPf7Jizii9qKg9cVmeqBd_PzmuH9bBjP_-9bizSJAWcWAo2EXopXN6xvTJl9l98QkXjgl-of1jvPAHpy03JqMAEgZ5MiDlIZxB8-X5DExq3_RpJVX9H-qtDcutoZWMOr7uNXbvyzXTygRJ-/https%3A%2F%2Fbioconductor.org%2Fpackages%2FXNAString> for my package is not
availible. Is any action needed from my site to make it available?

Best regards,
Marianna

--
*Marianna Plucinska*

IT Professional - Data Science / Bioinformatics

Roche Polska Sp. z o.o.
Roche Global IT Solution Centre
ul. Baraniaka 88D
61-131 Pozna�
Poland

Phone: +48 514 608 680
Email: marianna.plucinska using roche.com

S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy*XIII Wydzia� GospodarczyKRS 118292NIP 522-00-14-461wysoko�� kapita�u
zak�adowego 25 000 000 z�Informacja o poufno�ci:* Tre�� tej wiadomo�ci
zawiera informacje przeznaczone tylko dla adresata. Je�eli nie jeste�cie
Pa�stwo jej adresatem, b�d� otrzymali�cie j� przez pomy�k�, prosimy o
powiadomienie o tym nadawcy oraz trwa�e jej usuni�cie. Wszelkie
nieuprawnione wykorzystanie informacji zawartych w tej wiadomo�ci jest
zabronione.

*Confidentiality Note: *This message is intended only for the use of the
named recipient(s) and may contain confidential and/or proprietary
information. If you are not the intended recipient, please contact the
sender and delete this message. Any unauthorized use of the information
contained in this message is prohibited.

        [[alternative HTML version deleted]]

_______________________________________________
Bioc-devel using r-project.org mailing list
https://secure-web.cisco.com/1fykDzEubU1xy4t_4B41p7FD0MKSqW1_uJLQ8l_SIuM2PHRM39XesRRKS08nWcKyN-kHrsz2vVapOFxkdPL0PTC4ucgY0kV4XaFvPotoVlu4QRjZpjx-ik2fesia2wcUKOR-MjXdwxteAzJ1ARwNkldT7rVmBTe4wT_RsOH3KP4sGpZjvgYBIN6UAjMS6bHY82k4YGk3RAzT5M1pruR31N48EumHRHvIWW5PhJ1xC0WabYPx_uZZVhrDA-q0XiuRcOYbI-ZEeB3ly-2UD0BhR2fCBW_sRupyA-rT_x3nwHy5YGU28jtZKy-ZAW7lUmBmQ/https%3A%2F%2Fstat.ethz.ch%2Fmailman%2Flistinfo%2Fbioc-develThis email message may contain legally privileged and/or confidential information.  If you are not the intended recipient(s), or the employee or agent responsible for the delivery of this message to the intended recipient(s), you are hereby notified that any disclosure, copying, distribution, or use of this email message is prohibited.  If you have received this message in error, please notify the sender immediately by e-mail and delete this email message from your computer. Thank you.
	[[alternative HTML version deleted]]More information about the Bioc-devel mailing list