[Bioc-devel] Activating git credentials

Pages Gallego, M. M@P@ge@G@||ego @end|ng |rom umcutrecht@n|
Wed Dec 4 09:53:20 CET 2019


Hi all,

I am trying to activate my Bioconductor Git Credentials account. When trying it gives an error saying that the email address is not associated with a package maintainer. However, I am the maintainer of pulsedSilac<https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/pulsedSilac.html> and I am using the same email address as stated in the description file/Bioconductor webpage. I have also tried the email address associated with my GitHub account but that gives the same error. Could I get some help activating my credentials? Thanks in advance.

Best regards,
Marc


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is intended exclusively
for the addressee. If you receive this message unintentionally, please do not
use the contents but notify the sender immediately by return e-mail. University
Medical Center Utrecht is a legal person by public law and is registered at
the Chamber of Commerce for Midden-Nederland under no. 30244197.

Please consider the environment before printing this e-mail.

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the Bioc-devel mailing list