[Bioc-devel] Activating git credentials

Turaga, Nitesh N|te@h@Tur@g@ @end|ng |rom Ro@we||P@rk@org
Wed Dec 4 15:54:13 CET 2019


Hi Marc,

Your email address is associated with your package. "M.PagesGallego using umcutrecht.nl"

You should be able to activate it from BiocCredentials. Have you tried checking in your spam folder or junk folder for the activation email?

https://git.bioconductor.org/BiocCredentials

It seems everything on my end looks fine. 

Best,

Nitesh 

> On Dec 4, 2019, at 3:53 AM, Pages Gallego, M. <M.PagesGallego using umcutrecht.nl> wrote:
> 
> Hi all,
> 
> I am trying to activate my Bioconductor Git Credentials account. When trying it gives an error saying that the email address is not associated with a package maintainer. However, I am the maintainer of pulsedSilac<https://bioconductor.org/packages/release/bioc/html/pulsedSilac.html> and I am using the same email address as stated in the description file/Bioconductor webpage. I have also tried the email address associated with my GitHub account but that gives the same error. Could I get some help activating my credentials? Thanks in advance.
> 
> Best regards,
> Marc
> 
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
> 
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:28}}More information about the Bioc-devel mailing list