[Bioc-devel] Cannot push to master branch

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Mon Sep 11 16:26:48 CEST 2017


Dear Bioconductor team,

I cannot push to the master branch of our package (MutationalPatterns).

$ git push origin master
fatal: remote error: FATAL: W any packages/MutationalPatterns nobody DENIED by fallthru
(or you mis-spelled the reponame)

$ git remote -v
origin  https://git.bioconductor.org/packages/MutationalPatterns.git (fetch)
origin  https://git.bioconductor.org/packages/MutationalPatterns.git (push)

What's wrong?

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list