[Bioc-devel] Cannot push to master branch

Turaga, Nitesh Nitesh.Turaga at RoswellPark.org
Mon Sep 11 16:28:55 CEST 2017


You need to use the SSH protocol not HTTPS.

So, your origin needs to be `git at git.bioconductor.org:packages/MutationalPatterns.git`.

http://bioconductor.org/developers/how-to/git/maintain-bioc-only/

> On Sep 11, 2017, at 10:26 AM, Janssen-10, R.R.E. <R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl> wrote:
> 
> Dear Bioconductor team,
> 
> I cannot push to the master branch of our package (MutationalPatterns).
> 
> $ git push origin master
> fatal: remote error: FATAL: W any packages/MutationalPatterns nobody DENIED by fallthru
> (or you mis-spelled the reponame)
> 
> $ git remote -v
> origin  https://git.bioconductor.org/packages/MutationalPatterns.git (fetch)
> origin  https://git.bioconductor.org/packages/MutationalPatterns.git (push)
> 
> What's wrong?
> 
> Kind regards,
> Roel Janssen
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
> 
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:17}}More information about the Bioc-devel mailing list