[Bioc-devel] Build warnings for missing documentation on defunct functions

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Tue Oct 24 22:41:29 CEST 2017


Dear Bioconductor maintainers,

The build report for our package 'MutationalPatterns' signals a warning for functions that are deprecated.  I explicitly added "@noRd" to the function header to prevent it from ending up in the documentation.  How should I go about fixing this warning?

The other warnings and error have been resolved and should work out fine in the next build round.

Thanks for your time.

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list