[Bioc-devel] Applying bugfixes to both 3.5 release branch and devel branch

Martin Morgan martin.morgan at roswellpark.org
Tue May 9 14:40:53 CEST 2017


On 05/08/2017 09:42 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
> Dear Bioconductor developers,
>
> What's the proper way of applying bugfixes to both the 3.5 release branch and the devel branch?
> Should I simply commit the same things twice?

The ideal solution is to commit and test (full build cycle) on devel, 
then svn merge <devel-url> <local-release-repo>, edit (e.g., version 
number bump, and push release.

It can be tempting (or at least is for me) to make non-bug-fixes that 
clean up some aspect of the devel code, and care should be taken that 
these do not inadvertently slip into the release branch -- bug fixes 
only in release.

Martin

>
> Kind regards,
> Roel Janssen
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
>
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:10}}More information about the Bioc-devel mailing list