[Bioc-devel] Applying bugfixes to both 3.5 release branch and devel branch

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Mon May 8 15:42:39 CEST 2017


Dear Bioconductor developers,

What's the proper way of applying bugfixes to both the 3.5 release branch and the devel branch?
Should I simply commit the same things twice?

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list