[Bioc-devel] Change in BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz

Vincent Carey stvjc at channing.harvard.edu
Sun Jul 23 13:31:21 CEST 2017


I can't reproduce this.  Did you get

688,190,187

bytes in your tar.gz?  Could it be an incomplete transfer?

On Sat, Jul 22, 2017 at 5:47 PM, Janssen-10, R.R.E. <
R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl> wrote:

> Hello,
>
> It seems that the tarball BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz has
> changed, without a change in version:
>
> From http://www.bioconductor.org/packages/release/data/
> annotation/src/contrib/BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz...
>  ...SC.hg19_1.4.0.tar.gz  656.3MiB  5.6MiB/s 01:58 [####################]
> 100.0%
> sha256 hash mismatch for output path `/gnu/store/
> ml0l7hbplvnxssjcgbwzi8cnmcmnsypi-BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz'
>   expected: 0479qx4bapgcp5chj10a63chk0s28x9cx1gamz3f5m3yd7jzwcf2
>   actual:   1y0nqpk8cw5a34sd9hmin3z4v7iqm6hf6l22cl81vlbxqbjibxc8
>
> What has changed here, and why hasn't the version number been updated
> accordingly?
>
> Kind regards,
> Roel Janssen
>
>
> ------------------------------------------------------------
> ------------------
>
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender
> direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de
> W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd
> bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
>
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
>
> ------------------------------------------------------------
> ------------------
>
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:10}}More information about the Bioc-devel mailing list