[Bioc-devel] Change in BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Sat Jul 22 23:47:06 CEST 2017


Hello,

It seems that the tarball BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz has changed, without a change in version:

>From http://www.bioconductor.org/packages/release/data/annotation/src/contrib/BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz...
 ...SC.hg19_1.4.0.tar.gz  656.3MiB  5.6MiB/s 01:58 [####################] 100.0%
sha256 hash mismatch for output path `/gnu/store/ml0l7hbplvnxssjcgbwzi8cnmcmnsypi-BSgenome.Hsapiens.UCSC.hg19_1.4.0.tar.gz'
  expected: 0479qx4bapgcp5chj10a63chk0s28x9cx1gamz3f5m3yd7jzwcf2
  actual:   1y0nqpk8cw5a34sd9hmin3z4v7iqm6hf6l22cl81vlbxqbjibxc8

What has changed here, and why hasn't the version number been updated accordingly?

Kind regards,
Roel Janssen


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:14}}More information about the Bioc-devel mailing list