[Bioc-devel] Missing tarballs for DelayedArray

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Wed Apr 26 10:19:34 CEST 2017


Dear Bioconductor team,

It seems that the download links for the package source of 'DelayedArray' are missing. See:
https://bioconductor.org/packages/3.5/bioc/html/DelayedArray.html

The link:
https://bioconductor.org/packages/3.5/bioc/src/contrib/DelayedArray_0.1.11.tar.gz

Seems broken.

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list