[Bioc-devel] Missing tarballs for DelayedArray

Martin Morgan martin.morgan at roswellpark.org
Wed Apr 26 17:25:35 CEST 2017


On 04/26/2017 04:19 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
> Dear Bioconductor team,
>
> It seems that the download links for the package source of 'DelayedArray' are missing. See:
> https://bioconductor.org/packages/3.5/bioc/html/DelayedArray.html
>
> The link:
> https://bioconductor.org/packages/3.5/bioc/src/contrib/DelayedArray_0.1.11.tar.gz
>
> Seems broken.

I think this was a variant of landing pages not being updated.

   https://stat.ethz.ch/pipermail/bioc-devel/2017-April/010959.html

This should be fixed now, with DelayedArray_0.2.0.tar.gz available in 
Bioc 3.5.

Martin

>
> Kind regards,
> Roel Janssen
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
>
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:10}}More information about the Bioc-devel mailing list