[Bioc-devel] Package submission deadline

Martin Morgan martin.morgan at roswellpark.org
Mon Sep 26 12:46:59 CEST 2016


On 09/26/2016 06:13 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
> Hi all,
>
> We have a package that is currently under review for inclusion, and
> on the release schedule page [1] the deadline for package submissions
> is today.
>
> Does this mean that packages that are currently under review are not
> going to be included in the 3.4 release?

every effort will be made to include packages currently under review in 
the 3.4 release. Packages contributed after the deadline may not be 
included in the 3.4 release.

Martin

>
> Kind regards, Roel Janssen
>
> [1] http://bioconductor.org/developers/release-schedule/
>
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
>  De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht
> onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en
> de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren. Het
> Universitair Medisch Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke
> rechtspersoon in de zin van de W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en
> Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij de Kamer van
> Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
>
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
>  This message may contain confidential information and
> is...{{dropped:14}}
>
> _______________________________________________
> Bioc-devel at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/bioc-devel
>


This email message may contain legally privileged and/or...{{dropped:2}}More information about the Bioc-devel mailing list