[Bioc-devel] Package submission deadline

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Mon Sep 26 12:13:35 CEST 2016


Hi all,

We have a package that is currently under review for inclusion, and on the release schedule page [1] the deadline for package submissions is today.

Does this mean that packages that are currently under review are not going to be included in the 3.4 release?

Kind regards,
Roel Janssen

[1] http://bioconductor.org/developers/release-schedule/


------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:14}}More information about the Bioc-devel mailing list