[Bioc-devel] Package submission deadline

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Mon Sep 26 14:12:36 CEST 2016


On Monday, September 26, 2016 12:46 PM, Martin Morgan wrote:
 
> On 09/26/2016 06:13 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
>> Hi all,
>>
>> We have a package that is currently under review for inclusion, and
>> on the release schedule page [1] the deadline for package submissions
>> is today.
>>
>> Does this mean that packages that are currently under review are not
>> going to be included in the 3.4 release?

> every effort will be made to include packages currently under review in
> the 3.4 release. Packages contributed after the deadline may not be
> included in the 3.4 release.

Ok, thanks for the quick and encouraging reply.
------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list