[Bioc-devel] Documentation of GenomicRanges::follow etc. very hard to find

Philip Lijnzaad p.lijnzaad at umcutrecht.nl
Wed Feb 18 17:38:41 CET 2015


On 02/18/2015 05:13 PM, Martin Morgan wrote:
> On 02/18/2015 08:05 AM, Philip Lijnzaad wrote:
>>
>>     Dear all,
>>     looking up the documentation on functions like follow() and 
>> precede() is
>>     very hard, since they are only documented under the topic 
>> "nearest-methods",
>>     which currently (GenomicRanges package 1.18.4) can only be found 
>> using the
>>     ?? operator (and having found the name of the topic, most newbies 
>> are still
>
> FWIW
>
> > method?"follow<tab>
>
> shows
>
> ANY,SummarizedExperiment
> GenomicRanges,GenomicRanges
> GenomicRanges,missing
> SummarizedExperiment,ANY
> SummarizedExperiment,SummarizedExperiment
> Ranges,RangesORmissing
>
> suggesting, e.g.,
>
> > method?"follow,GenomicRanges,GenomicRanges"
>

Hi Martin, thanks for the feedback. To be honest, your solution involves 
more typing, and is not newbie-friendly since the
newbie doesn't now anything about "methods". S/he simply types ?follow 
and gets back an answer (from the IRanges docu),
and subsequently thing "oh well, follow() doesn't know about strands, 
and then gets stuck). My request is simply to add the plain \alias{}es, 
i.e. just like we have for findOverlaps and the methods described in 
inter-range-methods.Rd. Or what would be the argument against that?

Cheers,


Philip

-- 
Philip Lijnzaad, PhD
Molecular Cancer Research
University Medical Center (UMC), Utrecht
Stratenum room 2.211
IM: plijnzaad at jabber.org , philip.lijnzaad at gmail.com
P.O. Box 85060, 3508 AB Utrecht
(Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht)
The Netherlands
tel: +31 (0)8875 68464

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:8}}More information about the Bioc-devel mailing list