[R] "global parameter" warning using data.table in package.

Martin Møller Skarbiniks Pedersen tr@xp|@yer @end|ng |rom gm@||@com
Fri Mar 5 14:26:32 CET 2021


Please ignore my previous email. I just found the R-package-devel mailing
list.

On Fri, 5 Mar 2021 at 14:25, Martin Møller Skarbiniks Pedersen <
traxplayer using gmail.com> wrote:

> Hi,
>
>   I am converting a couple of functions into a R-package. Many of the
> functions use data.table.
>   I have two questions using data.table in my own package.
>   Normally I would put each question in separate emails but I think they
> might be connected.
>
> First question is short and I think the answer is yes.
> 1. Do I always need to prefix data.table each time I use something from
> that package?
> Eg. DT <- data.table::data.table(x=rep(c("b","a","c"),each=3), y=c(1,3,6),
> v=1:9)
>
> Second question is longer.
> 2.  In this small example code:
> hello <- function() {
>   DT <- data.table::data.table(x=rep(c("b","a","c"),each=3), y=c(1,3,6),
> v=1:9)
>   DT[, .(sum(v))]
> }
>
> I get these warnings from R CMD check:
> hello: no visible global function definition for ‘.’
> hello: no visible binding for global variable ‘v’
> Undefined global functions or variables:
>   . v
>
> According to: vignette("datatable-importing", package = "data.table")
> The solution is
> hello <- function() {
>   v <- NULL
>   . <- NULL
>
> And it works but looks a bit weird.
> Is there a better solution?
>
> Regards
> Martin
>


-- 
Til uvedkommende, der læser med: Der er ingen grund til at læse min
mail. Jeg har intet at gøre med FARC, al-Jihad, al-Qaida, Hamas, Hizb
al-Mujahidin eller ETA. Jeg har aldrig gjort Zakat, går ikke ind for
Istishad, har ikke lavet en bilbombe eller kernevåben og jeg ved
dårligt nok, hvad Al Manar og бомба betyder.  Men tak for den udviste
interesse.

Leve Ligemageriet!
Styrk pøbelvældet!
Bevar misundelsesafgifterne og cafepengene!
Hurra for ældrebyrden!

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list