[R] Lag variable by group

Janka VANSCHOENWINKEL janka.vanschoenwinkel at uhasselt.be
Tue Sep 8 08:47:38 CEST 2015


Hi Petr and other member who can use this post,

Somebody gave me an answer in a private email which worked for me!

The only thing I needed to do was to make first a data.table object of my
data. Then the code works!

library(data.table)
data <- data.table(data, key = "id")
data[, lag.t1:=c(NA, t1[-.N]), by=id]

Thank you very much for your help Petr!

I really appreciate it!

Janka2015-09-08 8:37 GMT+02:00 PIKAL Petr <petr.pikal at precheza.cz>:

> Hi
>
> Thanks for providing data. I did not see any response and frankly speaking
> I do not use data.table so I am not sure what do you mean by lagging t1.
>
> I would start with ordering data.
> ooo<-order(data$id, data$year)
> data <- data[ooo,]
>
> Then you can split data according to id.
>
> datas<-split(data[,c(1,3)], data$id)
>
> dput(head(datas))
> structure(list(`28954` = structure(list(year = c(2005, 2006,
> 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513, -1.81807494163513,
> -1.81807494163513,
> -1.81807494163513)), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(58L,
> 45L, 35L, 46L), class = "data.frame"), `28955` = structure(list(
>   year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
>   -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513)), .Names =
> c("year",
> "t1"), row.names = c(59L, 70L, 69L, 72L), class = "data.frame"),
>   `28956` = structure(list(year = c(2005, 2006, 2007, 2008),
>     t1 = c(-1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513,
>     -1.81807494163513)), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(53L,
>   66L, 74L, 51L), class = "data.frame"), `28957` = structure(list(
>     year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
>     -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513
>     )), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(71L, 64L,
>   54L, 24L), class = "data.frame"), `28958` = structure(list(
>     year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
>     -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513
>     )), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(34L, 27L,
>   1L, 31L), class = "data.frame"), `28959` = structure(list(
>     year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
>     -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513
>     )), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(17L, 18L,
>   30L, 44L), class = "data.frame")), .Names = c("28954", "28955",
> "28956", "28957", "28958", "28959"))
>
> But now I am lost what result you expect. Can you explain it on this
> smaller data set?
>
> Cheers
> Petr
>
> > -----Original Message-----
> > From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Janka
> > VANSCHOENWINKEL
> > Sent: Monday, September 07, 2015 1:18 PM
> > To: r-help at r-project.org
> > Subject: [R] Lag variable by group
> >
> > Hi!
> >
> > I have the following dataset with the variables ID (this is a unique ID
> > per farmer), year, and another variable t1.
> > I now would like to have a fourth variable which is the lag value of t1
> > for each farm ID.
> >
> > I found a code on the internet that does exactly what I need, but it
> > does not work for this dataset. Does anyone have suggestions about how
> > I can make this work?
> >
> > Thanks a lot!
> >
> > Janka
> >
> > data<-structure(list(year = c(2007, 2005, 2008, 2006, 2005, 2007, 2006,
> > 2008, 2007, 2005, 2007, 2007, 2005, 2006, 2005, 2006, 2005, 2006, 2007,
> > 2007, 2005, 2008, 2007, 2008, 2005, 2005, 2006, 2008, 2007, 2007, 2008,
> > 2008, 2006, 2005, 2007, 2006, 2008, 2008, 2007, 2007, 2007, 2006, 2006,
> > 2008, 2006, 2008, 2008, 2008, 2006, 2007, 2008, 2007, 2005, 2007, 2008,
> > 2005, 2007, 2005, 2005, 2008, 2005, 2006, 2005, 2006, 2008, 2006, 2008,
> > 2006, 2007, 2006, 2005, 2008, 2006, 2007, 2008, 2006, 2006, 2006, 2005,
> > 2008, 2006, 2008, 2006, 2006, 2006, 2007, 2008, 2005, 2007, 2006, 2007,
> > 2008, 2006, 2008, 2005, 2007, 2005, 2007, 2006, 2006), id = c(28958L,
> > 28962L, 28962L, 28965L, 28960L, 28962L, 28964L, 28970L, 28961L, 28965L,
> > 78458L, 28960L, 28961L, 28961L, 28969L, 28962L, 28959L, 28959L, 58845L,
> > 28965L, 28963L, 78459L, 28967L, 28957L, 28964L, 28966L, 28958L, 28960L,
> > 28969L, 28959L, 28958L, 28969L, 58845L, 28958L, 28954L, 28963L, 78458L,
> > 28965L, 28966L, 28963L, 28970L, 28970L, 28960L, 28959L, 28954L, 28954L,
> > 58845L, 28967L, 28966L, 78459L, 28956L, 28964L, 28956L, 28957L, 28961L,
> > 28970L, 28968L, 28954L, 28955L, 28968L, 28968L, 28967L, 28967L, 28957L,
> > 28966L, 28956L, 28964L, 28969L, 28955L, 28955L, 28957L, 28955L, 28968L,
> > 28956L, 28963L, 29004L, 58848L, 29005L, 28974L, 29005L, 28974L, 29006L,
> > 28981L, 29007L, 29002L, 28980L, 29001L, 29006L, 29005L, 28989L, 28989L,
> > 58846L, 28980L, 28981L, 78467L, 28990L, 28973L, 29004L, 28972L,
> > 29006L), t1 = c(-1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> > 1.81807494163513, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> > 1.43884992599487, -1.43884992599487)), .Names = c("year", "id", "t1"),
> > row.names = c(NA, 100L), class = "data.frame")
> >
> > library(data.table)
> > data[, lag.t1:=c(NA, t1[-.N]), by=id]
> >
> >
> > Thank you very much!
> >
> > Janka
> >
> >    [[alternative HTML version deleted]]
> >
> > ______________________________________________
> > R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> > guide.html
> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
> ________________________________
> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
> určeny pouze jeho adresátům.
> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
> vymažte ze svého systému.
> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email
> jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
> či zpožděním přenosu e-mailu.
>
> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout;
> Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany
> příjemce s dodatkem či odchylkou.
> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>
> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
> intended only for its intended recipients.
> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
> copies from your system.
> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
> email.
>
> In case that this e-mail forms part of business dealings:
> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
> amendment or variation.
> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
> upon an express mutual agreement on all its aspects.
> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter
> into any contracts on behalf of the company except for cases in which
> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>-- 

[image: Logo UHasselt]Mevrouw Janka Vanschoenwinkel
*Doctoraatsbursaal - PhD *
Milieueconomie - Environmental economics

T +32(0)11 26 87 42 | GSM +32(0)476 28 21 40

www.uhasselt.be/eec

Universiteit Hasselt | Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw D | B-3590 Diepenbeek
Kantoor F11

Postadres: Universiteit Hasselt | Martelarenlaan 42 | B-3500 Hasselt

P Please consider the environment before printing this e-mail

	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list