[R] Lag variable by group

PIKAL Petr petr.pikal at precheza.cz
Tue Sep 8 08:37:28 CEST 2015


Hi

Thanks for providing data. I did not see any response and frankly speaking I do not use data.table so I am not sure what do you mean by lagging t1.

I would start with ordering data.
ooo<-order(data$id, data$year)
data <- data[ooo,]

Then you can split data according to id.

datas<-split(data[,c(1,3)], data$id)

dput(head(datas))
structure(list(`28954` = structure(list(year = c(2005, 2006,
2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513,
-1.81807494163513)), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(58L,
45L, 35L, 46L), class = "data.frame"), `28955` = structure(list(
  year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
  -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513)), .Names = c("year",
"t1"), row.names = c(59L, 70L, 69L, 72L), class = "data.frame"),
  `28956` = structure(list(year = c(2005, 2006, 2007, 2008),
    t1 = c(-1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513,
    -1.81807494163513)), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(53L,
  66L, 74L, 51L), class = "data.frame"), `28957` = structure(list(
    year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
    -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513
    )), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(71L, 64L,
  54L, 24L), class = "data.frame"), `28958` = structure(list(
    year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
    -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513
    )), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(34L, 27L,
  1L, 31L), class = "data.frame"), `28959` = structure(list(
    year = c(2005, 2006, 2007, 2008), t1 = c(-1.81807494163513,
    -1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513
    )), .Names = c("year", "t1"), row.names = c(17L, 18L,
  30L, 44L), class = "data.frame")), .Names = c("28954", "28955",
"28956", "28957", "28958", "28959"))

But now I am lost what result you expect. Can you explain it on this smaller data set?

Cheers
Petr

> -----Original Message-----
> From: R-help [mailto:r-help-bounces at r-project.org] On Behalf Of Janka
> VANSCHOENWINKEL
> Sent: Monday, September 07, 2015 1:18 PM
> To: r-help at r-project.org
> Subject: [R] Lag variable by group
>
> Hi!
>
> I have the following dataset with the variables ID (this is a unique ID
> per farmer), year, and another variable t1.
> I now would like to have a fourth variable which is the lag value of t1
> for each farm ID.
>
> I found a code on the internet that does exactly what I need, but it
> does not work for this dataset. Does anyone have suggestions about how
> I can make this work?
>
> Thanks a lot!
>
> Janka
>
> data<-structure(list(year = c(2007, 2005, 2008, 2006, 2005, 2007, 2006,
> 2008, 2007, 2005, 2007, 2007, 2005, 2006, 2005, 2006, 2005, 2006, 2007,
> 2007, 2005, 2008, 2007, 2008, 2005, 2005, 2006, 2008, 2007, 2007, 2008,
> 2008, 2006, 2005, 2007, 2006, 2008, 2008, 2007, 2007, 2007, 2006, 2006,
> 2008, 2006, 2008, 2008, 2008, 2006, 2007, 2008, 2007, 2005, 2007, 2008,
> 2005, 2007, 2005, 2005, 2008, 2005, 2006, 2005, 2006, 2008, 2006, 2008,
> 2006, 2007, 2006, 2005, 2008, 2006, 2007, 2008, 2006, 2006, 2006, 2005,
> 2008, 2006, 2008, 2006, 2006, 2006, 2007, 2008, 2005, 2007, 2006, 2007,
> 2008, 2006, 2008, 2005, 2007, 2005, 2007, 2006, 2006), id = c(28958L,
> 28962L, 28962L, 28965L, 28960L, 28962L, 28964L, 28970L, 28961L, 28965L,
> 78458L, 28960L, 28961L, 28961L, 28969L, 28962L, 28959L, 28959L, 58845L,
> 28965L, 28963L, 78459L, 28967L, 28957L, 28964L, 28966L, 28958L, 28960L,
> 28969L, 28959L, 28958L, 28969L, 58845L, 28958L, 28954L, 28963L, 78458L,
> 28965L, 28966L, 28963L, 28970L, 28970L, 28960L, 28959L, 28954L, 28954L,
> 58845L, 28967L, 28966L, 78459L, 28956L, 28964L, 28956L, 28957L, 28961L,
> 28970L, 28968L, 28954L, 28955L, 28968L, 28968L, 28967L, 28967L, 28957L,
> 28966L, 28956L, 28964L, 28969L, 28955L, 28955L, 28957L, 28955L, 28968L,
> 28956L, 28963L, 29004L, 58848L, 29005L, 28974L, 29005L, 28974L, 29006L,
> 28981L, 29007L, 29002L, 28980L, 29001L, 29006L, 29005L, 28989L, 28989L,
> 58846L, 28980L, 28981L, 78467L, 28990L, 28973L, 29004L, 28972L,
> 29006L), t1 = c(-1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.81807494163513, -1.81807494163513, -
> 1.81807494163513, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487, -1.43884992599487, -
> 1.43884992599487, -1.43884992599487)), .Names = c("year", "id", "t1"),
> row.names = c(NA, 100L), class = "data.frame")
>
> library(data.table)
> data[, lag.t1:=c(NA, t1[-.N]), by=id]
>
>
> Thank you very much!
>
> Janka
>
>    [[alternative HTML version deleted]]
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
> guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.

________________________________
Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou určeny pouze jeho adresátům.
Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie vymažte ze svého systému.
Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi či zpožděním přenosu e-mailu.

V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
- vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
- a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
- trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
- odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.

This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are intended only for its intended recipients.
If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its copies from your system.
If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the email.

In case that this e-mail forms part of business dealings:
- the sender reserves the right to end negotiations about entering into a contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
- if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any amendment or variation.
- the sender insists on that the respective contract is concluded only upon an express mutual agreement on all its aspects.
- the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization or power of attorney is submitted to the recipient or the person represented by the recipient, or the existence of such authorization is known to the recipient of the person represented by the recipient.


More information about the R-help mailing list