[R] Converting CSV file to numeric and calculate ttest

shawin shawinkarim at gmail.com
Thu Sep 3 13:55:11 CEST 2015


Dear Petr,

This code does not work ?
For selection values you can use e.g. [
data(iris)
sel<-iris$Sepal.Width>4
iris[sel,] or iris[sel, c(1,3,5)]


the data is csv file which is :
FCPval <- read.csv("C:/Users/shawin/Desktop/RProgramms/RAdipose/FCPval.csv")

;

Fc2<-(FCPVal$Fc>=2 | FCPval<=-2); this will just come out , true false
 not extracting the Fc ,
#####################################################################################################
FCP<-as.matrix(sapply(FCPval,as.numeric))
A=as.data.frame(FCP)
Fc2<-(A$Fc>=1.3| A$Fc<=-1.3) & A$p=0.05; // has error when i combine
condition

Error in (Fc2 <- (A$Fc >= 1.3 | A$Fc <= -1.3) & A$p) = 0.05 :
 could not find function "<-<-"

write.csv(Fc2,"Fc2.csv",row.names =FALSE )

please need help


On Thu, Sep 3, 2015 at 8:56 AM, Shawin Karim <shawinkarim at gmail.com> wrote:

> Oh sorry F<2 & F<-2 , i need to extract the row value according to the
> last two column F,P and using condition ,
>
> I attached an test file to see the data
>
> On Thu, Sep 3, 2015 at 8:43 AM, PIKAL Petr [via R] <
> ml-node+s789695n4711787h96 at n4.nabble.com> wrote:
>
>> Hi
>>
>> what is F?
>>
>> F>2 & F<2
>> this is FALSE for all values of F
>>
>> What value you want to extract? All rows corresponding to condition or
>> just values from specific column.
>>
>> For selection values you can use e.g. [
>> data(iris)
>> sel<-iris$Sepal.Width>4
>> iris[sel,] or iris[sel, c(1,3,5)]
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>> From: Shawin Karim [mailto:[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=0>]
>> Sent: Thursday, September 03, 2015 9:17 AM
>> To: PIKAL Petr
>> Subject: Re: [R] Converting CSV file to numeric and calculate ttest
>>
>> I solve it , thanks but i have an issue please :
>>
>>
>> have a csv file and i would like to extract the value of it with specific
>> range fof the last column for example; F>2 & F<2 & P=1, and then write the
>> result to csv file.
>>
>> the data is :
>> x1
>>
>> x2
>>
>> x3
>>
>> x4
>>
>> x5
>>
>> x6
>>
>> 9.488404
>>
>> 9.470895
>>
>> 9.282434
>>
>> 9.366707
>>
>> 9.955383
>>
>> 9.640816
>>
>> 8.63063
>>
>> 8.558311
>>
>> 8.788391
>>
>> 8.576231
>>
>> 8.671588
>>
>> 8.84298
>>
>> 9.354749
>>
>> 9.367669
>>
>> 9.259953
>>
>> 9.421538
>>
>> 9.554635
>>
>> 9.603745
>>
>> 9.944864
>>
>> 9.950428
>>
>> 10.19102
>>
>> 10.07351
>>
>> 10.0327
>>
>> 10.13079
>>
>>
>> Fc
>>
>> p
>>
>> 1.037883
>>
>> 0.320095
>>
>> 1.057708
>>
>> 0.060132
>>
>> 1.065191
>>
>> 0.111192
>>
>>
>>
>>
>> I tried the code bellow but , it does not work?
>>
>> FCPval <-
>> read.csv("C:/Users/shawin/Desktop/RProgramms/RAdipose/FCPval.csv")
>>
>> c=as.data.frame(FCPval)
>>
>> for (i in 1:rowN){if (C$F[i] >= 2 && C$F[i]<=-2&& C$p[i]<=3){
>>
>> dfrmPFC=data.frame(Fc=FC,p=p)}
>> }
>>
>> the error is :
>>
>> Error in C$FC : object of type 'closure' is not subsettable.
>>
>> can i extract the value according to the condition
>>
>> On Thu, Sep 3, 2015 at 8:14 AM, PIKAL Petr <[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=1><mailto:[hidden
>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=2>>> wrote:
>> Hi
>>
>> p value of what? How do you know that it should be 0.3?
>>
>> Your HTML post is mangled and almost unreadable.
>>
>> Your code is not reproducible, we do not have AT1.csv
>>
>> AT1 shall be numeric so your reading process is wrong and following
>> conversion to numeric shall be umnnecessary if you read your data properly.
>>
>> Cheers
>> Petr
>>
>> > -----Original Message-----
>> > From: R-help [mailto:[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=3><mailto:[hidden
>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=4>>] On
>> Behalf Of shawin
>> > Sent: Wednesday, September 02, 2015 9:08 PM
>> > To: [hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=5><mailto:[hidden
>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=6>>
>> > Subject: Re: [R] Converting CSV file to numeric and calculate ttest
>> >
>> > p value should be 0.3
>> >
>> > On Wed, Sep 2, 2015 at 8:07 PM, Navien [via R] <
>> > [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=7>
>> <mailto:ml-node%[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=8>>> wrote:
>> >
>> > > I have a csv file i convert it to numeric value , then i apply t-test
>> > > , but t-test result is not correct: please could you guide me. the
>> > data :
>> > > ID x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 x13 x14 x15 1367452_at
>> > > 9.488404158 9.470895414 9.282433728 9.366707445 9.955383045
>> > > 9.640816474 9.606262272 9.329651027 9.434541611 9.473922432
>> > > 9.311412966
>> > > 9.3154885 9.434977488 9.470895414 9.764258059 1367453_at 8.630629966
>> > > 8.55831075 8.788391003 8.576231135 8.671587906
>> > > 8.842979993 8.861958856 8.58330436 8.603596508 8.570129609 8.59798922
>> > > 8.572686772 8.679751791 8.663950953 8.432875347 1367454_at
>> > 9.354748885
>> > > 9.367668838 9.259952558 9.421538213 9.554635162
>> > > 9.603744578 9.452197983 9.284228877 9.404607878 9.317737979
>> > > 9.343115301
>> > > 9.310644266 9.27227486 9.360337823 9.44706281 1367455_at 9.944863964
>> > > 9.950427516 10.19101759 10.07350804 10.03269879
>> > > 10.1307908 10.03487287 9.74609383 9.886379007 9.775472567 10.036596
>> > > 9.544738458 9.699611598 9.911962567 9.625804277
>> > >      AT1 <-
>> > > read.csv("C:/Users/shawin/Desktop/RProgramms/RAdipose/AT1.csv",
>> > > stringsAsFactors=TRUE)
>> > >
>> > >
>> > > str(AT1)
>> > > matAT = data.frame(AT1[,-1])
>> > > str(matAT)
>> > > write.csv(matAT,"matAT.csv",row.names=FALSE)
>> > > #convert the csv file to numeric
>> > > matAT<-as.matrix(sapply(matAT,as.numeric))
>> > > str(matAT)
>> > > group<-factor(rep(c("Ob","Ln"),times=c(7,8)))
>> > > t.test(matAT[1,]~group)
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > >
>> > > ------------------------------
>> > > If you reply to this email, your message will be added to the
>> > > discussion
>> > > below:
>> > >
>> > > http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-CSV-file-to-numeric-and-
>> > calcu
>> > > late-ttest-tp4711770.html To start a new topic under R help, email
>> > > [hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=9><mailto:ml-node%[hidden
>> email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=10>>
>> > > To unsubscribe from R, click here
>> > >
>> > <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscr
>> > >
>> > ibe_by_code&node=789695&code=c2hhd2lua2FyaW1AZ21haWwuY29tfDc4OTY5NXwtM
>> > > jQ0MzkwMjQ1>
>> > > .
>> > > NAML
>> > >
>> > <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_vi
>> > >
>> > ewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces
>> > > .BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-
>> > nabble.naml.n
>> > > amespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-
>> > nabb
>> > >
>> > le.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21na
>> > > bble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-
>> > send_instant_em
>> > > ail%21nabble%3Aemail.naml>
>> > >
>> >
>> >
>> >
>> >
>> > --
>> > View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-
>> > CSV-file-to-numeric-and-calculate-ttest-tp4711770p4711771.html
>> > Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
>> >    [[alternative HTML version deleted]]
>> >
>> > ______________________________________________
>> > [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=11>
>> <mailto:[hidden email]
>> <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=12>> mailing list
>> -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> > https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> > PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-
>> > guide.html
>> > and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>> vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
>> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>
>>
>> ________________________________
>> Tento e-mail a jakékoliv k němu připojené dokumenty jsou důvěrné a jsou
>> určeny pouze jeho adresátům.
>> Jestliže jste obdržel(a) tento e-mail omylem, informujte laskavě
>> neprodleně jeho odesílatele. Obsah tohoto emailu i s přílohami a jeho kopie
>> vymažte ze svého systému.
>> Nejste-li zamýšleným adresátem tohoto emailu, nejste oprávněni tento
>> email jakkoliv užívat, rozšiřovat, kopírovat či zveřejňovat.
>> Odesílatel e-mailu neodpovídá za eventuální škodu způsobenou modifikacemi
>> či zpožděním přenosu e-mailu.
>>
>> V případě, že je tento e-mail součástí obchodního jednání:
>> - vyhrazuje si odesílatel právo ukončit kdykoliv jednání o uzavření
>> smlouvy, a to z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu.
>> - a obsahuje-li nabídku, je adresát oprávněn nabídku bezodkladně
>> přijmout; Odesílatel tohoto e-mailu (nabídky) vylučuje přijetí nabídky ze
>> strany příjemce s dodatkem či odchylkou.
>> - trvá odesílatel na tom, že příslušná smlouva je uzavřena teprve
>> výslovným dosažením shody na všech jejích náležitostech.
>> - odesílatel tohoto emailu informuje, že není oprávněn uzavírat za
>> společnost žádné smlouvy s výjimkou případů, kdy k tomu byl písemně zmocněn
>> nebo písemně pověřen a takové pověření nebo plná moc byly adresátovi tohoto
>> emailu případně osobě, kterou adresát zastupuje, předloženy nebo jejich
>> existence je adresátovi či osobě jím zastoupené známá.
>>
>> This e-mail and any documents attached to it may be confidential and are
>> intended only for its intended recipients.
>> If you received this e-mail by mistake, please immediately inform its
>> sender. Delete the contents of this e-mail with all attachments and its
>> copies from your system.
>> If you are not the intended recipient of this e-mail, you are not
>> authorized to use, disseminate, copy or disclose this e-mail in any manner.
>> The sender of this e-mail shall not be liable for any possible damage
>> caused by modifications of the e-mail or by delay with transfer of the
>> email.
>>
>> In case that this e-mail forms part of business dealings:
>> - the sender reserves the right to end negotiations about entering into a
>> contract in any time, for any reason, and without stating any reasoning.
>> - if the e-mail contains an offer, the recipient is entitled to
>> immediately accept such offer; The sender of this e-mail (offer) excludes
>> any acceptance of the offer on the part of the recipient containing any
>> amendment or variation.
>> - the sender insists on that the respective contract is concluded only
>> upon an express mutual agreement on all its aspects.
>> - the sender of this e-mail informs that he/she is not authorized to
>> enter into any contracts on behalf of the company except for cases in which
>> he/she is expressly authorized to do so in writing, and such authorization
>> or power of attorney is submitted to the recipient or the person
>> represented by the recipient, or the existence of such authorization is
>> known to the recipient of the person represented by the recipient.
>>
>>     [[alternative HTML version deleted]]
>>
>> ______________________________________________
>> [hidden email] <http:///user/SendEmail.jtp?type=node&node=4711787&i=13>
>> mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>> PLEASE do read the posting guide
>> http://www.R-project.org/posting-guide.html
>> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>>
>> ------------------------------
>> If you reply to this email, your message will be added to the discussion
>> below:
>>
>> http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-CSV-file-to-numeric-and-calculate-ttest-tp4711770p4711787.html
>> To start a new topic under R help, email
>> ml-node+s789695n789696h75 at n4.nabble.com
>> To unsubscribe from R, click here
>> <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=789695&code=c2hhd2lua2FyaW1AZ21haWwuY29tfDc4OTY5NXwtMjQ0MzkwMjQ1>
>> .
>> NAML
>> <http://r.789695.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>>
>
>
--
View this message in context: http://r.789695.n4.nabble.com/Converting-CSV-file-to-numeric-and-calculate-ttest-tp4711770p4711792.html
Sent from the R help mailing list archive at Nabble.com.
	[[alternative HTML version deleted]]More information about the R-help mailing list