[R-es] Microstrategy web y R

daniel daniel319 en gmail.com
Lun Oct 27 13:51:06 CET 2014


http://cran.r-project.org/web/packages/MicroStrategyR/index.html

El 27 de octubre de 2014, 9:32, Reverté Calvet, Gerard <
greverte en ajmataro.cat> escribió:

>  Hola a todos, mensualmente tengo que descargarme datos de una web.  Los
> datos estan en un aplicativo Microstrategy Web, ¿alguien sabe si existe
> algun paquete de R que me ayude a automatizar la descarga de datos?
>
> Gracias.
>
> Gerard Reverté
>
>
>
> *Avís legal/Aviso legal*
> La present informació s'envia únicament a la persona a la que va dirigida
> i pot contenir informació privilegiada o de caràcter confidencial.
> Qualsevol modificació, retransmissió, difusió o altre ús d'aquesta
> informació per persones o entitats diferents a la persona a la que va
> dirigida està prohibida. Si vostè l'ha rebut per error, si us plau contacti
> amb el remitent i esborri el missatge de qualsevol ordinador. En el cas que
> aquest missatge vagi a ser contestat per la mateixa via, ha de saber-se que
> la seva resposta podria ser coneguda per tercers a l'entrar a la xarxa. Per
> això, si el missatge inclou contrasenyes, números de targetes de crèdit o
> qualsevol altra informació que vostè consideri confidencial, seria més
> segur contestar per una altra via i cancel·lar la seva transmissió.
> L'Ajuntament de Mataró i els seus organismes dependents no poden assumir la
> responsabilitat derivada del fet de què terceres persones puguin arribar a
> conèixer el contingut d'aquest missatge durant la seva transmissió.
> ------------------------------
> La presente información se envía únicamente a la persona a la que va
> dirigida y puede contener información privilegiada o de carácter
> confidencial. Cualquier modificación, retransmisión, difusión u otro uso de
> esta información por persones o entidades diferentes a la persona a la que
> va dirigida está prohibida. Si usted la ha recibido por error, por favor
> contacte con el remitente y borre el mensaje. En el caso de que este
> mensaje vaya a ser contestado por la misma vía, ha de saberse que su
> respuesta podría ser conocida por terceros al entrar en la red. Por este
> motivo, si el mensaje incluye contraseñas, números de tarjetas de crédito o
> cualquier otra información que considere confidencial, sería más seguro
> contestar por otra vía y cancelar su transmisión. El Ayuntamiento de Mataró
> y sus organismos dependientes no pueden asumir la responsabilidad derivada
> del hecho de que terceras personas puedan llegar a conocer el contenido de
> este mensaje durante su transmisión.
>
>  <#14951981cc958736_>
>
> _______________________________________________
> R-help-es mailing list
> R-help-es en r-project.org
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help-es
>
>


-- 
Daniel

	[[alternative HTML version deleted]]Más información sobre la lista de distribución R-help-es