[Bioc-devel] Build failing for MutationalPatterns

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Wed Nov 29 17:14:35 CET 2017


Hi Martin,

Thanks for your reply!

Martin Morgan writes:

> On 11/29/2017 09:58 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
>> Dear Bioconductor,
>>
>> The build for MutationalPatterns has been failing for a week.  The exact same code built fine, because the last commit ups the version number to 1.4.1, which is the version that is available on Bioconductor.
>>
>> I also cannot reproduce the error with the code from upstream on my computer. What can we do about this to fix the build on your infrastructure?
>
> I reproduced this on my linux laptop, installing the package and then
> running
>
>   MutationalPatterns/vignettes master$ Rdev CMD Sweave --pdf
> Introduction_to_MutationalPatterns.Rnw
>
> The key to reproducibility is using the same software as the build
> system -- currently, R-devel and Bioc-devel with current packages
>
>   $ Rdev -e "BiocInstaller::biocVersion()" # 3.7
>   $ Rdev -e "BiocInstaller::isDevel()"   # TRUE
>   $ Rdev -e "BiocInstaller::biocValid()" # TRUE
>
> and to be sure that you're running in a clean checkout of your package,
> e.g., by cloning into tmp
>
>   $ cd /tmp
>   $ git clone https://git.bioconductor.org/packages/MutationalPatterns


Apparently, I need to use a version of R that hasn't been released yet:

$ R
R version 3.4.2 (2017-09-28) -- "Short Summer"
...
> library(BiocInstaller)
Bioconductor version 3.6 (BiocInstaller 1.28.0), ?biocLite for help
> useDevel()
Error: 'devel' version requires a more recent R

It seems that R version 3.4.3 is going to be released tomorrow, so I'll wait for that.

Thanks for verifying that this error can be reproduced.

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list