[Bioc-devel] Build failing for MutationalPatterns

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Wed Nov 29 15:58:43 CET 2017


Dear Bioconductor,

The build for MutationalPatterns has been failing for a week.  The exact same code built fine, because the last commit ups the version number to 1.4.1, which is the version that is available on Bioconductor.

I also cannot reproduce the error with the code from upstream on my computer. What can we do about this to fix the build on your infrastructure?

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list