[Bioc-devel] Vignette rebuild for MutationalPatterns

Ludwig Geistlinger Ludwig.Geistlinger at bio.ifi.lmu.de
Wed Nov 1 17:31:30 CET 2017


Yes, I am experiencing the same problem for the EnrichmentBrowser package.

The release package landing page holds all the new stuff, but the vignette
is still the one of the old release.

Best,
Ludwig

-- 
Dr. Ludwig Geistlinger
eMail: Ludwig.Geistlinger at bio.ifi.lmu.de

> Dear,
>
> It seems that the 3.6 release contains an old version of the vignette of
> MutationalPatterns.
> In commit d1c4e14 I pushed updates of the corresponding bioRxiv paper, but
> the changes in the vignette haven't made it in.
>
> Should I now bump the release number without making any further changes?
>
> Kind regards,
> Roel Janssen
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender
> direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de
> W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd
> bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
>
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:10}}More information about the Bioc-devel mailing list