[Bioc-devel] Vignette rebuild for MutationalPatterns

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Wed Nov 1 14:59:24 CET 2017


Dear,

It seems that the 3.6 release contains an old version of the vignette of MutationalPatterns.
In commit d1c4e14 I pushed updates of the corresponding bioRxiv paper, but the changes in the vignette haven't made it in.

Should I now bump the release number without making any further changes?

Kind regards,
Roel Janssen
------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list