[Bioc-devel] Build problem with malbec2

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Fri May 19 15:34:57 CEST 2017


Dear Valerie,

Could we maybe do a manual build for the package, so that the bugfixed version can be propagated to users?


Kind regards,
Roel Janssen

________________________________________
From: Bioc-devel [bioc-devel-bounces at r-project.org] on behalf of Janssen-10, R.R.E. [R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl]
Sent: Monday, May 15, 2017 3:06 PM
To: Michael Lawrence; bioc-devel at r-project.org
Subject: Re: [Bioc-devel] Build problem with malbec2

Dear Michael,

Do you have any indication on when we can expect the fix?
This is currently keeping Linux users from getting our latest bugfixed version.

Kind regards,
Roel Janssen

________________________________________
From: Bioc-devel [bioc-devel-bounces at r-project.org] on behalf of Janssen-10, R.R.E. [R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl]
Sent: Wednesday, May 10, 2017 3:33 PM
To: Obenchain, Valerie; bioc-devel at r-project.org
Cc: Michael Lawrence
Subject: Re: [Bioc-devel] Build problem with malbec2

Dear Valerie,

Ok.  And thanks Michael, for working on a fix.

Kind regards,
Roel Janssen


From: Obenchain, Valerie [Valerie.Obenchain at RoswellPark.org]
>
> Hi Roel,
>
> Looks like the problem is in rtracklayer (also red on the release build
> report). I think Michael is aware of this and a fix will be coming soon.
>
> Valerie

> On 05/10/2017 02:23 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
>> Dear Bioconductorians,
>>
>> Is there something wrong with malbec2, or is there something broken in our package?
>>
>> See the build report:
>> http://bioconductor.org/checkResults/release/bioc-LATEST/MutationalPatterns/malbec2-buildsrc.html
>>
>> Kind regards,
>> Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:6}}More information about the Bioc-devel mailing list