[Bioc-devel] Build problem with malbec2

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Wed May 10 15:33:19 CEST 2017


Dear Valerie,

Ok.  And thanks Michael, for working on a fix.

Kind regards,
Roel Janssen


From: Obenchain, Valerie [Valerie.Obenchain at RoswellPark.org]
>
> Hi Roel,
>
> Looks like the problem is in rtracklayer (also red on the release build
> report). I think Michael is aware of this and a fix will be coming soon.
>
> Valerie

> On 05/10/2017 02:23 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
>> Dear Bioconductorians,
>>
>> Is there something wrong with malbec2, or is there something broken in our package?
>>
>> See the build report:
>> http://bioconductor.org/checkResults/release/bioc-LATEST/MutationalPatterns/malbec2-buildsrc.html
>>
>> Kind regards,
>> Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list