[Bioc-devel] Build problem with malbec2

Obenchain, Valerie Valerie.Obenchain at RoswellPark.org
Wed May 10 15:16:24 CEST 2017


Hi Roel,

Looks like the problem is in rtracklayer (also red on the release build
report). I think Michael is aware of this and a fix will be coming soon.

Valerie
On 05/10/2017 02:23 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
> Dear Bioconductorians,
>
> Is there something wrong with malbec2, or is there something broken in our package?
>
> See the build report:
> http://bioconductor.org/checkResults/release/bioc-LATEST/MutationalPatterns/malbec2-buildsrc.html
>
> Kind regards,
> Roel Janssen
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
>
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:18}}More information about the Bioc-devel mailing list