[Bioc-devel] Using LaTeX packages in vignettes

Obenchain, Valerie Valerie.Obenchain at roswellpark.org
Fri Mar 31 19:41:36 CEST 2017


Hi,

On 03/30/2017 03:20 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
> Hello all,
>
> We wrote our vignette in Sweave/LaTeX, and I am running into a problem with citing to other papers.
> I would like to use the APA style of citing which looks like: "Determine the optimal factorization rank using the NMF package (Gaujoux and Seoighe, 2010). ..."
>
> Now, to achieve that, I could use the package "apacite", but I wonder whether it's available on the build nodes of Bioconductor, and whether it's desired to choose our own citation style.  Can we choose our own citation style in vignettes? And if so, is "apacite" available on the build infrastructure of Bioconductor?
apacite is included in TeXLive which is on the build machines.

Valerie

>
> Thanks!
>
> Kind regards,
> Roel Janssen
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
>
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
>
> ------------------------------------------------------------------------------
>
> This message may contain confidential information and ...{{dropped:18}}More information about the Bioc-devel mailing list