[Bioc-devel] Using LaTeX packages in vignettes

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Thu Mar 30 12:19:37 CEST 2017


Hello all,

We wrote our vignette in Sweave/LaTeX, and I am running into a problem with citing to other papers.
I would like to use the APA style of citing which looks like: "Determine the optimal factorization rank using the NMF package (Gaujoux and Seoighe, 2010). ..."

Now, to achieve that, I could use the package "apacite", but I wonder whether it's available on the build nodes of Bioconductor, and whether it's desired to choose our own citation style.  Can we choose our own citation style in vignettes? And if so, is "apacite" available on the build infrastructure of Bioconductor?

Thanks!

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list