[Bioc-devel] Using LaTeX packages in vignettes

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Mon Apr 3 14:29:32 CEST 2017


Obenchain, Valerie writes:
> Hi,
> 
> On 03/30/2017 03:20 AM, Janssen-10, R.R.E. wrote:
>> Hello all,
>>
>> We wrote our vignette in Sweave/LaTeX, and I am running into a problem with citing to other papers.
>> I would like to use the APA style of citing which looks like: "Determine the optimal factorization rank using the
>> NMF package (Gaujoux and Seoighe, 2010). ..."
>>
>> Now, to achieve that, I could use the package "apacite", but I wonder whether it's available on the build nodes of
>> Bioconductor, and whether it's desired to choose our own citation style. Can we choose our own citation style in
>> vignettes? And if so, is "apacite" available on the build infrastructure of Bioconductor?
>
> apacite is included in TeXLive which is on the build machines.
>
> Valerie

Thanks! There's one problem left now. I think the Bioconductor theme sets the \bibliographystyle to "unsrt". I would like to add the following to my vignette:
> \usepackage[natbibapa]{apacite}
> \bibliographystyle{apacite}

The problem is that there can only be a single \bibliographystyle definition in the TeX file:
> Error in texi2dvi(file = file, pdf = TRUE, clean = clean, quiet = quiet, : 
>  Running 'texi2dvi' on 'Introduction_to_MutationalPatterns.tex' failed.
> BibTeX errors:
> The top-level auxiliary file: Introduction_to_MutationalPatterns.aux
> The style file: apacite.bst
> Illegal, another \bibstyle command---line 20 of file Introduction_to_MutationalPatterns.aux
> : \bibstyle
> :     {/gnu/store/87z400wdxx9ii0h2nfi8864wl0c3vsaq-r-biocstyle-2.2.1/site-library/BiocStyle/resources/tex/unsrturl}

Do you know how I can get around this?

Thanks for your time.

Kind regards,
Roel Janssen

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list