[Bioc-devel] Documentation of GenomicRanges::follow etc. very hard to find

Philip Lijnzaad p.lijnzaad at umcutrecht.nl
Thu Feb 19 10:37:39 CET 2015


On 02/18/2015 07:50 PM, Hervé Pagès wrote:
>
> I've not done this in a systematic way yet but this is the long
> term plan. In the mean time, I just did it for the "precede", "follow",
> "nearest", "distance", and "distanceToNearest" in GenomicRanges.
> This is in GenomicRanges 1.19.38 (BioC devel). More will follow...
>

Many thanks. And I concur that it would be nice and useful to have a 
more automatic kind of mechanism for this, but that seems a bigger 
undertaking since it would involve changing R itself.

Cheers,

Philip

-- 


Philip Lijnzaad, PhD
Molecular Cancer Research
University Medical Center (UMC), Utrecht
Stratenum room 2.211
IM: plijnzaad at jabber.org , philip.lijnzaad at gmail.com
P.O. Box 85060, 3508 AB Utrecht
(Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht)
The Netherlands
tel: +31 (0)8875 68464

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:8}}More information about the Bioc-devel mailing list