[Bioc-devel] Documentation of GenomicRanges::follow etc. very hard to find

Philip Lijnzaad p.lijnzaad at umcutrecht.nl
Wed Feb 18 17:05:41 CET 2015


  Dear all,
  looking up the documentation on functions like follow() and precede() is
  very hard, since they are only documented under the topic "nearest-methods",
  which currently (GenomicRanges package 1.18.4) can only be found using the
  ?? operator (and having found the name of the topic, most newbies are still
  lost since ?nearest-methods lands you in the man page on Arithmetic
  Operators, since they didn't do ?`nearest-methods`)
  I see that the nearest-methods.Rd file contains aliases such as
  \alias{follow,GenomicRanges,GenomicRanges-method}
  \alias{follow,GenomicRanges,missing-method}
  but  methods  from  many other Bioconductor packages, including
  IRanges::findOverlaps  and  GenomicRanges::findOverlaps have plain
  unqualified \alias{methodname} lines in their man pages as well, which
  makes it much easier to look up documentation. (Of course, the user may be
  presented with the "Help on topic such-and-such was found in the following
  packages:"-dialogue but that is fine).
  So my question is: is there a good reason not to add the following general
  aliases
\alias{precede)
\alias{follow)
\alias{nearest)
\alias{distance)
\alias{distanceToNearest)

  in nearest-methods.Rd ?Without them, it's hard to look up the documentation,
  so  can these general aliases please be added, just like for
  inter-range-methods.Rd? Many thanks in advance,
  Philip

  --
  Philip Lijnzaad, PhD
  Molecular Cancer Research
  University Medical Center (UMC), Utrecht
  Stratenum room 2.211
  IM: [1]plijnzaad at jabber.org , [2]philip.lijnzaad at gmail.com
  P.O. Box 85060, 3508 AB Utrecht
  (Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht)
  The Netherlands
  tel: +31 (0)8875 68464
   _________________________________________________________________

  De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
  uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
  ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
  te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
  Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de
  W.H.W. (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat
  geregistreerd bij de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr.
  30244197. 

  Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt. 
   _________________________________________________________________

  This message may contain confidential information and is...{{dropped:14}} 

References

  1. mailto:plijnzaad at jabber.org
  2. mailto:philip.lijnzaad at gmail.com


More information about the Bioc-devel mailing list