[Bioc-devel] cyclic dependency bug in Rdbi

Philip Lijnzaad p.lijnzaad at umcutrecht.nl
Tue Mar 22 10:32:59 CET 2011


Hi Hervé,

> How many people are still using Rdbi? 

mmm ... no idea. The stats do show a downward sloping trend, that much is 
clear.

> It has long been superseded by 
> DBI. One long standing reason for not moving to DBI was that there
> was no support for PostgreSQL in the DBI world for a long time. But
> this has changed recently with RPostgreSQL now available on CRAN.
> Now the question is how good is RPostgreSQL these days? Is it mature
> enough to be worth migrating apps from Rdbi/RdbiPgSQL to
> DBI/RPostgreSQL? Is it something you've considered/tried?

No, I wasn't aware of this, I will look into it. 

> Maybe it's time for us to deprecate Rdbi/RdbiPgSQL?

I think that is probably the case, but at the same time I would argue that
simply changing the .onLoad() function to an empty one (or deleting it, dunno 
what's best) solves a design error that would at least help the current 
users.

> Feedback from 
> other "PostgreSQL within R" users would be appreciated.

Certainly. Thanks,                                    Philip

-- 
Philip Lijnzaad, PhD
Molecular Cancer Research
University Medical Center (UMC), Utrecht
Stratenum room 2.211 (on Tuesdays and Thursdays not in after 15.00)
MSN chat (*NOT* email): philip_lijnzaad at hotmail.com
P.O. Box 85060, 3508 AB Utrecht
(Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht)
The Netherlands
tel: +31 (0)8875 68464
fax: +31 (0)8875 68479

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:12}}More information about the Bioc-devel mailing list