[R] ccomp Composition and ggtern plot...

Levent TERLEMEZ lterlemez at anadolu.edu.tr
Thu Nov 23 12:54:32 CET 2017


Thank you for your kind and quick answers, Jeff Newmiller and Ron Crump. I
looked at the help pages, but I missed the point you underlined.. Solved
the problem.

Levent TERLEMEZ.On 22.11.2017 23:23, "Jeff Newmiller" <jdnewmil at dcn.davis.ca.us> wrote:

>I have no clue what this package is for, but reading the help page for
>the ccomp function tells you that it returns a numeric vector or matrix.
>How do YOU want to display information from this numeric vector? That
>will determine how you would put it into a data frame.
>--
>Sent from my phone. Please excuse my brevity.
>
>On November 22, 2017 3:13:01 AM PST, Levent TERLEMEZ via R-help
><r-help at r-project.org> wrote:
>>Dear Users,
>>
>>I would like to use compositions package with ggplot/ggtern, other
>>composition classes of compositional package can be used with ggtern by
>>converting to data frame but I could do anything with c(ount)comp
>>class. Ggplot/ggtern can not recognise comp and also can not be
>>converted to data frame. Is there any other way to do this?
>>
>>Thank you in advance,
>>
>>Levent TERLEMEZ.
>>
>>
>>
>>________________________________
>>
>>Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece yukarıda
>>isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımakta
>>olup gönderici tarafından alınması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel
>>kişinin kullanımına aittir. Eğer bu elektronik posta size yanlışlıkla
>>ulaşmışsa, elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız,
>>yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu durumda, lütfen
>>mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. Anadolu Üniversitesi
>>bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda
>>herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde
>>olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve
>>saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca
>>gönderen kişiye aittir ve Anadolu Üniversitesinin görüşlerini
>>yansıtmayabilir.
>>
>>This electronic mail and any files transmitted with it are intended for
>>the private use of the people named above. If you are not the intended
>>recipient and received this message in error, forwarding, copying or
>>use of any of the information is strictly prohibited. Any dissemination
>>or use of this information by a person other than the intended
>>recipient is unauthorized and may be illegal. In this case, please
>>immediately notify the sender and delete it from your system. Anadolu
>>University does not guarantee the accuracy or completeness of any
>>information included in this message. Therefore, by any means Anadolu
>>University is not responsible for the content of the message, and the
>>transmission, reception, storage, and use of the information. The
>>opinions expressed in this message only belong to the sender of it and
>>may not reflect the opinions of Anadolu University.
>>
>>      [[alternative HTML version deleted]]
>>
>>______________________________________________
>>R-help at r-project.org mailing list -- To UNSUBSCRIBE and more, see
>>https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
>>PLEASE do read the posting guide
>>http://www.R-project.org/posting-guide.html
>>and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.________________________________

Bu elektronik posta ve onunla iletilen bütün dosyalar sadece yukarıda isimleri belirtilen kişiler arasında özel haberleşme amacını taşımakta olup gönderici tarafından alınması amaçlanan yetkili gerçek ya da tüzel kişinin kullanımına aittir. Eğer bu elektronik posta size yanlışlıkla ulaşmışsa, elektronik postanın içeriğini açıklamanız, kopyalamanız, yönlendirmeniz ve kullanmanız kesinlikle yasaktır. Bu durumda, lütfen mesajı geri gönderiniz ve sisteminizden siliniz. Anadolu Üniversitesi bu mesajın içerdiği bilgilerin doğruluğu veya eksiksiz olduğu konusunda herhangi bir garanti vermemektedir. Bu nedenle bu bilgilerin ne şekilde olursa olsun içeriğinden, iletilmesinden, alınmasından ve saklanmasından sorumlu değildir. Bu mesajdaki görüşler yalnızca gönderen kişiye aittir ve Anadolu Üniversitesinin görüşlerini yansıtmayabilir.

This electronic mail and any files transmitted with it are intended for the private use of the people named above. If you are not the intended recipient and received this message in error, forwarding, copying or use of any of the information is strictly prohibited. Any dissemination or use of this information by a person other than the intended recipient is unauthorized and may be illegal. In this case, please immediately notify the sender and delete it from your system. Anadolu University does not guarantee the accuracy or completeness of any information included in this message. Therefore, by any means Anadolu University is not responsible for the content of the message, and the transmission, reception, storage, and use of the information. The opinions expressed in this message only belong to the sender of it and may not reflect the opinions of Anadolu University.


More information about the R-help mailing list