[R] Replacing matching values by related values

R. Michael Weylandt <michael.weylandt@gmail.com> michael.weylandt at gmail.com
Sun Sep 18 02:27:18 CEST 2011


Try playing with match(). Something like

d[match(v,d[,1]),2]

Should work (untested bc I'm writing from my phone though)

Michael Weylandt

On Sep 17, 2011, at 4:33 PM, "Janssen, K.J.M." <K.J.M.Janssen at umcutrecht.nl> wrote:

> 
> I am trying to replace values of a vector (consisting of 15 values) by a value that is related to a matching value in a dataset (consisting of 17 rows).
> Here's an example
> The vector: 
> v <- c(f,a,e,d,m,o,e,f,i,n,e,i,b,a,o)
> 
> The dataset's columns consist of the following values
> d[,1] <- c(a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o,p,q)
> d[,2] <- 1:17
> 
> So I want to end up with a vector that consists of the values of the second colomn, when the value of the vector matches the value of the first colomn.
> Thus, I aim to end up with a vector with the following values
> c(6,1,5,4,13,15,5,6,9,14,5,9,2,1,15)
> 
> Help is appreciated!
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
> uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
> ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
> te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
> Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
> (Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
> de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.
> 
> Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.
> 
> ------------------------------------------------------------------------------
> 
> This message may contain confidential information and is...{{dropped:12}}
> 
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.More information about the R-help mailing list