[R] altering identity column

jim holtman jholtman at gmail.com
Mon Apr 18 18:32:10 CEST 2011


row.names(transformed_dataframe) <- NULL

2011/4/18 Bodnar Laszlo EB_HU <Laszlo.Bodnar at erstebank.hu>:
> Hi there,
>
> I have a huge dataframe containing 70,000 observations.
>
> I have filtered this dataframe (let it's name be "transformed_dataframe") as I wanted to select only those observations which are greater than or equal to 60,001 regarding the very first identity column.
>
> So I have a transformed dataframe now including 10,000 obeservations (from 60,001 - to 70,000) and if you send "head(transformed_dataframe)" into R it looks like this:
>
>                        variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 60 001              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 002              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 003              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 004              ...                    ...                     ...                    ...
> 60 005              ...                    ...                     ...                    ...
>
> Sending "tail(transformed_dataframe)" into R it is going to be something like:
>
>                        variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 69 996              ...                    ...                     ...                    ...
> 69 997              ...                    ...                     ...                    ...
> 69 998              ...                     ...                     ...                    ...
> 69 999              ...                    ...                     ...                    ...
> 70 000              ...                    ...                     ...                    ...
>
>
> Now is there a quick way to alter this indexing of rows in case of my "transformed_dataframe"? I mean, I would like to get indices 1, 2, 3, etc... instead of 60 001, 60 002, 60 003 etc...
>
> So by sending "head(transformed_dataframe)" and "tail(transformed_dataframe)" I would like to see:
>
>            variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 1          ...                    ...                    ...                    ...
> 2          ...                    ...                    ...                    ...
> 3          ...                    ...                    ...                    ...
> 4          ...                    ...                    ...                    ...
> 5          ...                    ...                    ...                    ...
>
> and
>
>                        variable1           variable2           variable3           variable4           ...
> 9 996                ...                    ...                    ...                    ...
> 9 997    ...                    ...                    ...                    ...
> 9 998                ...                    ...                    ...                    ...
> 9 999                ...                    ...                    ...                    ...
> 10 000              ...                    ...                    ...                    ...
>
> Thank you very much, best regards,
>
> Laszlo
> ____________________________________________________________________________________________________
> Ez az e-mail és az összes hozzá tartozó csatolt melléklet titkos és/vagy jogilag, szakmailag vagy más módon védett információt tartalmazhat. Amennyiben nem Ön a levél címzettje akkor a levél tartalmának közlése, reprodukálása, másolása, vagy egyéb más úton történő terjesztése, felhasználása szigorúan tilos. Amennyiben tévedésből kapta meg ezt az üzenetet kérjük azonnal értesítse az üzenet küldőjét. Az Erste Bank Hungary Zrt. (EBH) nem vállal felelősséget az információ teljes és pontos - címzett(ek)hez történő - eljuttatásáért, valamint semmilyen késésért, kapcsolat megszakadásból eredő hibáért, vagy az információ felhasználásából vagy annak megbízhatatlanságából eredő kárért.
>
> Az üzenetek EBH-n kívüli küldője vagy címzettje tudomásul veszi és hozzájárul, hogy az üzenetekhez más banki alkalmazott is hozzáférhet az EBH folytonos munkamenetének biztosítása érdekében.
>
>
> This e-mail and any attached files are confidential and/...{{dropped:19}}
>
>
> ______________________________________________
> R-help at r-project.org mailing list
> https://stat.ethz.ch/mailman/listinfo/r-help
> PLEASE do read the posting guide http://www.R-project.org/posting-guide.html
> and provide commented, minimal, self-contained, reproducible code.
>
>-- 
Jim Holtman
Data Munger Guru

What is the problem that you are trying to solve?


More information about the R-help mailing list