[R] Adding horizontal lines to Boxplot

Klaus Friis Østergaard farremosen at gmail.com
Thu Oct 18 09:31:46 CEST 2007


En indlejret tekst med ukendt tegnsæt er blevet fjernet...
Navn: ikke tilgængelig
Url: https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20071018/6fcb0c22/attachment.pl 


More information about the R-help mailing list