[R] a function with output from lmer

Rina Miehs rmi at danishmeat.dk
Mon Apr 23 12:59:49 CEST 2007


En indlejret tekst med ukendt tegnsæt er blevet fjernet...
Navn: ikke tilgængelig
Url: https://stat.ethz.ch/pipermail/r-help/attachments/20070423/d36a61a3/attachment.pl 


More information about the R-help mailing list