[R-es] The RedMonk Programming Language Rankings: February 2012

miguel.angel.rodriguez.muinos en sergas.es miguel.angel.rodriguez.muinos en sergas.es
Mie Feb 15 09:17:03 CET 2012


Fijaos en la posición de R....

http://redmonk.com/sogrady/2012/02/08/language-rankings-2-2012/


Un Saludo,
________________________________________________________
Miguel Ángel Rodríguez Muíños
Dirección Xeral de Innovación e Xestión da Saúde Pública
Consellería de Sanidade
Xunta de Galicia
http://dxsp.sergas.es
________________________________________________________Nota: A información contida nesta mensaxe e os seus posibles documentos adxuntos é privada e confidencial e está dirixida únicamente ó seu destinatario/a. Se vostede non é o/a destinatario/a orixinal desta mensaxe, por favor elimínea. A distribución ou copia desta mensaxe non está autorizada.

Nota: La información contenida en este mensaje y sus posibles documentos adjuntos es privada y confidencial y está dirigida únicamente a su destinatario/a. Si usted no es el/la destinatario/a original de este mensaje, por favor elimínelo. La distribución o copia de este mensaje no está autorizada.

See more languages: http://www.sergas.es/aviso_confidencialidad.htmMás información sobre la lista de distribución R-help-es