[Bioc-devel] Build warnings on moscato1

Janssen-10, R.R.E. R.R.E.Janssen-10 at umcutrecht.nl
Wed Sep 28 11:23:31 CEST 2016


Dear list,

The automated building of our package on Windows seems to yield a warning I don't think I can resolve (see [1]).
The relevant error is:

Error in loadNamespace(i, c(lib.loc, .libPaths()), versionCheck = vI[[i]]) : 
  there is no package called 'digest'
Error: package 'pkgmaker' could not be loaded
Execution halted

Is there anything I should do in our package, or can someone look at the R configuration at moscato1?
Thanks for your time.

Kind regards,
Roel Janssen

[1] http://bioconductor.org/spb_reports/MutationalPatterns_buildreport_20160923111254.html

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:11}}More information about the Bioc-devel mailing list