[Bioc-devel] DNS problem with bioconductor.org

Philip Lijnzaad p.lijnzaad at umcutrecht.nl
Fri Sep 16 11:21:00 CEST 2011


Dear all,

there seems to be a DNS problem with the bioconductor website.

$ ping bioconductor.org
ping: unknown host bioconductor.org

(this is as of Fri Sep 16 09:17:53 UTC 2011)

I cannot resolve this domain from Holland, nor from California.

This seems to happen more often; see also e.g.
https://stat.ethz.ch/pipermail/bioconductor/2010-January/031110.html.

Can someone please look in to this? All biocLite() calls fail ... 


Thanks in advance,
                                    Philip

-- 
Philip Lijnzaad, PhD
Molecular Cancer Research
University Medical Center (UMC), Utrecht
Stratenum room 2.211 (on Tuesdays and Thursdays not in after 15.00)
MSN chat (*NOT* email): philip_lijnzaad at hotmail.com
P.O. Box 85060, 3508 AB Utrecht
(Universiteitsweg 100, 3584 CG Utrecht)
The Netherlands
tel: +31 (0)8875 68464
fax: +31 (0)8875 68479

------------------------------------------------------------------------------

De informatie opgenomen in dit bericht kan vertrouwelijk zijn en is
uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u dit bericht onterecht
ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct
te informeren door het bericht te retourneren. Het Universitair Medisch
Centrum Utrecht is een publiekrechtelijke rechtspersoon in de zin van de W.H.W.
(Wet Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek) en staat geregistreerd bij
de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder nr. 30244197.

Denk s.v.p aan het milieu voor u deze e-mail afdrukt.

------------------------------------------------------------------------------

This message may contain confidential information and is...{{dropped:8}}More information about the Bioc-devel mailing list